CSOP

Ekovýchovné soutěže Českého svazu ochránců přírody

krajská kola pro Liberecký kraj

Pořadatel:

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory
e-mail: csopschkojh@volny.cz
Ekologická olympiáda
celostátní týmová soutěž pro studenty středních škol ve znalostech ekologie a ochrany přírody


Zlatý list
celostátní přírodovědně - ekologická soutěž pro žáky ZŠ  a nižších stupňů víceletých gymnázií